TEP Hesap Tablosu

TEP Hesap Tablosunu kullanarak tesisinizin enerji tüketimini TEP cinsinden hesaplayabilir ve Enerji Verimliliği Kanunu yönünden yükümlülüklerinizin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

TEP Hesap Tablosu: Güncellendi!

Ton Eşdeğer Petrol (TEP), enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan ve 10 milyon kCal karşılığı enerji birimidir. Tüm enerji kaynaklarının TEP birimine dönüşüm katsayıları 25 Ekim 2008 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ile 
belirlenmiştir.

Ülkemizde Enerji Verimliliği yükümlülükleri ve destekleri; Sanayide enerji tüketimine göre, binalarda ise inşaat alanı ve enerji tüketimine göre belirlenmektedir. Bu nedenle, tesisin yükümlülüğü olup olmadığını yada enerji verimliliği desteklerinden yararlanıp yararlanmayacağını tespit etmek amacıyla tesise ait yıllık enerji tüketimleri TEP cinsine çevrilerek toplanır.

TEP hesabı her tesis için ayrı ayrı yapılmalı ve değerlendirilmelidir. Aynı kampüs/yerleşke içerisinde bulunan binalar tek tesis kabul edilir ve bu nedenle tüm binaların toplam enerji tüketimi hesaba katılır.

Aşağıdaki TEP hesaplama modülünden tesisinizin TEP hesabını yapabilirsiniz.

Tesis Türünüzü Seçiniz :  Yıllık Tüketim       TEP Karşılığı  
Elektrik   kWh   TEP
Doğalgaz   m3   TEP
Doğalgaz   kWh   TEP
Motorin   Ton   TEP
Motorin   Litre   TEP
LNG   Ton   TEP

TOPLAM

TEP

TEP Hesap Programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yayınladı son TEP dönüşüm tablosuna göre hazırlanmış olup verilen  tüm enerji birimlerini içermektedir. Programı kullanırken istediğiniz enerji birimini ekleyip çıkartabilirsiniz.

TEP hesap programını kullanarak yıllık enerji tüketim miktarınızı öğrenebilir ve buna bağlı yükümlülüklerinizi görebilirsiniz. Fakat binalarda sadece enerji tüketimine göre değil, inşaat alanına göre de değerlendirme yapılmaktadır.

Buna göre;

Toplam inşaat alanı üzerindeki binalar, yıllık TEP tüketim limitini geçmeseler bile inşaat alanı sınırını aştıkları için gene de yükümlülükleri bulunacaktır. Tüketim veya İnşaat alanı limitlerinin herhangi birinin geçilmesi binaya enerji verimliliği mevzuatı gereğince yükümlülükler getirmektedir.

*1 KG SIVI LNG 1.3043 M3 GAZ FAZINDA DOĞALGAZA EŞDEĞER KABUL EDİLMİŞTİR.

 

TEP Hesap Tablosu
TEP Hesap Tablosu Şimdi Android Telefonlarınızda! Google Play Store Üzerinden TEP Hesap Tablosu'nu Telefonunuza Kurabilirsiniz.

TEP Hesap tablosu şimdi androidde! Tesisinizin TEP hesabını android uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz.

“Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereği yıllık enerji tüketimi TEP cinsinden belli büyüklükleri aşan sanayi tesisleri, ticari binalar ve kamu binalarının çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükleri aşağıdaki sekmelerden öğrenebilirsiniz.