VAP Destekleri Danışmanlığı

Enerji Bakanlığından Enerji Verimliliği projelerinize %30 Hibe desteği. Hem enerji verimliliği sağlayın hem de %30 hibe desteği alın. Enerji Verimliliği projelerinize proje başı 1,5 milyon TL’ye kadar hibe desteği alabilirsiniz.

Broşür

Şirketimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tanıtım dosyalarımızı indirin.

BROCHURE.DOC
1.25M
BROCHURE.PDF
3.81M

Birlikte Çalışmaya
Ne Dersiniz?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da şimdi bizi arayın.

Orhanlı Mah. Derviş Cad. No:24 GAT Plaza Ofis: 1
Tuzla / İstanbul

Enerji Verimliliği Hibe Destekleri

VAP, Gönüllü Anlaşmalar ve 5. Bölge Destekleri

Ülkemizde Enerji Verimliliği yatırımlarını teşvik etmek için çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Bunlardan birisi Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) destekleridir. VAP, enerji verimliliği ile ilgili proje veya faaliyetleri destekleyen bir mekanizmadır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Diğer bir teşvik mekanizması ise Gönüllü Anlaşmalar’dır. Gönüllü Anlaşmalar, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, enerji verimliliği hedeflerini belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri yapmayı kabul ettikleri bir anlaşma mekanizmasıdır. Bu teşvik de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bunların yanı sıra, 5. Bölge Teşvikleri de enerji verimliliği yatırımlarına teşvik sağlamaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen bu teşvikler, 5. bölgede yer alan sanayi tesislerine yöneliktir ve enerji verimliliği yatırımlarının gerçekleştirilmesi için finansal destek sağlamaktadır.

VAP Destekleri

Enerji Verimliliği konusunda ülkemizde yapılan yatırımları teşvik etmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sunulan Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) hibe desteği programı, yatırım bedeli 5 milyon TL’ye kadar olan projeleri kapsamaktadır. Bu program, işletme başına 5 adet VAP uygulamasına hibe desteği sunmaktadır. Bu sayede, 5 adet ve 5’er milyon TL’ye kadar olan Enerji Verimliliği projelerine, proje başı 1,5 milyon TL hibe desteği alınabilmektedir. Toplam VAP destek ödemesi 7,5 milyon TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Bu VAP destekleri, proje bedelinin en fazla %30’u kadar hibe ödemesi yapacak şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede, Enerji Verimliliği yatırımlarının finansmanında önemli bir destek sağlanmaktadır. Böylece işletmeler, daha az enerji tüketen ve daha verimli hale getirilmiş tesislerine yatırım yaparak hem çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir gelecek sağlayabilirler hem de enerji maliyetlerinde tasarruf elde edebilirler.

VAP destekleri için başvuru yapmak isteyen işletmelerin, projelerinin Enerji Verimliliği ile ilgili olması ve belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Başvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde açılan başvuru çağrısı kapsamında yapılmaktadır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunan projeler, hibe desteği almaya hak kazanmaktadır.

Bu şekilde sunulan VAP destekleri, işletmelerin Enerji Verimliliği yatırımlarına önemli bir finansal destek sağlamaktadır. Bu destekler sayesinde işletmeler, daha sürdürülebilir ve enerji verimliliği yüksek tesislere yatırım yaparak hem çevresel açıdan daha sorumlu bir işletme olabilir hem de enerji maliyetlerini azaltarak daha rekabetçi bir konuma gelebilirler.

VAP Desteklerine Başvuru Şartları Nelerdir?

Yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan, sanayi/ticaret odasına bağlı faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan Endüstriyel İşletmeler VAP desteklerine başvurabilirler. Ticari ve hizmet binaları ile tarım sektörüne de bu desteklerin verilmesi konusunda gerekli mevzuat çalışmaları yürütülmektedir.

VAP desteklerine başvurusu yapılabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öngördüğü Enerji Verimliliği yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu yükümlülükler;

VAP Destekleri

Hangi Projeler VAP Desteği Alabilir?

VAP Destekleri kapsamında aşağıdaki şartlara uyan Enerji Verimliliği yatırımları desteklenmektedir.

Tesis yıllık enerji tüketimi eğer 1.000 TEP üzerinde ise aşağıdaki Enerji Verimliliği yatırımları destek kapsamı dışında kalmaktadır.

VAP Desteklerine Ne Zaman Başvurulur?

VAP desteklerine Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde başvuru yapılmaktadır. 2020 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile yıl genelinde herhangi bir zamanda yapılan başvurular kabul edilmekteydi. Fakat 2022 yılında sadece Mart ayında VAP destek başvurularının kabul edileceği açıklanmıştır.

VAP Desteklerine Nasıl Başvurulur?

VAP Desteklerinden toplamda 5 Enerji Verimliliği yatırımı için yararlanabilirsiniz. Fakat her Enerji Verimliliği yatırımınız için anlaşacağınız bir EVD firmasının gerekli ölçüm, hesaplama ve analizleri içeren VAP dosyası hazırlaması gerekmektedir. Bu VAP dosyaları sadece Sanayide yetkili EVD firmaları tarafından hazırlanabilmektedir. Dolayısı ile VAP desteklerine başvurabilmek için bir EVD firmasıyla anlaşılmalı, gerekli ölçüm, analiz ve hesaplamalar yapıldıktan sonra EVD firmasının hazırladığı VAP dosyası ile bakanlığa başvurulmalıdır.

Başvurular https://evdes.enerji.gov.tr adresinden EVDES portalı üzerinden yapılabilmektedir. 

Eğer hesaplamalarda ve dosyalarda sorun yoksa bakanlıktan ön onay alan VAP başvuruları için bakanlık tarafından oluşturulan komisyon tesiste yerinde inceleme yapar. Komisyon incelemesinden sonra VAP başvurusuna onay verilir ve 2 yıllık uygulama süreci başlar.

Proje uygulaması 2 yıllık süre içerisinde tamamlanmalıdır. Süresinde tamamlanmayan uygulamalar için başvurular iptal edilir. Süresinde tamamlanan uygulamalar için bakanlığa bilgi verilir ve oluşturulan komisyon yeni durumu incelemek için tesisi ziyaret eder.

Öngörülen tasarrufun sağlanması durumunda destek ödemesi için onay verilir. Ödemenin onaylanması için ISO 50001 EnYS belgelendirmesi yapılmış olması gerekir.

VAP Destek Sureci
VAP Destekleri Süreci

5. Bölge Destekleri

9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.

Teşvik Edilecek Enerji Yatırımları;

– Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut duruma göre en az %15 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. Bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılmaktadır.

Faydalanılacak 5. Bölge Teşvikleri:

– Katma Değer Vergisi İstisnası,

– Gümrük Vergisi Muafiyeti,

– Vergi indirimi,

– Sigorta primi işveren hissesi desteği,

– Faiz Desteği,

– Yatırım yeri tahsisi.

 

5bolgetesvikleri
5. Bölge Teşvikleri

Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi,

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi,

Vergi İndirimi: 

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanması (5. Bölge için yatırıma katkı oranı % 30; Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı % 70),

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

İlave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanması,

Faiz Desteği:

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanması (5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı),

Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

5.BolgeTesvikleri
5. Bölge Teşvikleri Tablosu

Bu teşviklerden faydalanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır.

Enerji Verimliliği yatırımlarında 5. bölge teşviklerinden yaralanmak isteyen yatırımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

Mevzuat & Yükümlülük

SANAYİ TESİSLERİ
TİCARİ ve HİZMET BİNALARI
KAMU BİNALARI

Yıllık Enerji Tüketimi 500 TEP ve üzeri olan Endüstriyel Tesisler VAP, Gönüllü Anlaşmalar ve 5. Bölge Teşviklerine başvurabilirler. 

Ticari ve Hizmet binalarının da enerji verimliliği teşviklerinden yararlanmasına yönelik karar alınmış olup, gerekli mevzuat altyapı çalışmaları sürmektedir.

Kamu binaları Enerji Verimliliği desteklerine başvuramazlar.

Sıkça Sorulan Sorular

VAP destekleri, yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan, sanayi/ticaret odasına bağlı faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler ile ticari/hizmet binaları ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere sağlanmaktadır. Desteklerden faydalanmak için projenin uygulanmamış olması, sözleşmesinin yapılmamış olması ve faturasının kesilmemiş olması gerekmektedir.

VAP destekleri, toplam yatırım bedeli 5 milyon TL'ye kadar olan ve kendini 5 yılın altında amorti eden enerji verimliliği yatırımlarına verilmektedir. Ancak güneş enerji sistemleri (sıcak su/buhar üretimi hariç) VAP desteklerinden faydalanamazlar.

Ayrıca tesisin yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP üzerinde ise 500 bin TL altındaki projeler, amortisman süresi 2 yılın altındaki projeler, aydınlatma, yalıtım ve 11 kW altı motor değişim projeleri desteklenmemektedir. Bununla birlikte, VAP destekleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından öngörülen enerji verimliliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Enerji verimliliği destekleri kapsamında Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) için başvuruda bulunmadan önce, proje uygulanmamış, sözleşmesi yapılmamış ve faturası kesilmemiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, daha önce tamamlanmış bir proje için VAP desteği alınması mümkün değildir.

Ancak, VAP desteği kapsamında yapılan projelerde, bir sonraki proje için başvuru yapılabilmesi mümkündür. Yani, bir işletme VAP desteği kapsamında bir proje gerçekleştirdikten sonra, bir sonraki enerji verimliliği projesi için tekrar VAP desteği başvurusunda bulunabilir.

Başvuru yapılan yeni projenin de, önceden belirlenmiş Enerji Verimliliği yükümlülüklerini karşılaması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapmadan önce, VAP destekleri için gerekli olan diğer şartları da yerine getirmek önemlidir. Bu şartlar, başvuru yapacak olan işletmenin büyüklüğü, sektörü, yatırım bedeli gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen VAP destekleri kapsamında, bir işletme aynı anda en fazla 5 adet projeyle başvuruda bulunabilir.

Tamamlanan projelerin yerine yeni projelerle tekrar başvuru yapılabilir. Ayrıca, her projenin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve destek tutarının belirlenmesi söz konusudur.

Proje başvuruları, bakanlık tarafından belirlenen başvuru dönemleri içinde yapılmalı ve başvuruların uygunluğu, teknik ve mali açıdan incelenerek destek tutarları belirlenmektedir.