ISO 50001 EnYS Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi ile verimliliğinizi standartlaştırın. Kurumunuzda ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemine geçerek tüketiminizi izleyin, bakımlarınızı düzenli yapın, çalışan farkındalığını artırın, Enerji Performansınızı sürekli iyileştirin ve teşviklerden yararlanın.

Broşür

Şirketimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tanıtım dosyalarımızı indirin.

BROCHURE.DOC
1.25M
BROCHURE.PDF
3.81M

Birlikte Çalışmaya
Ne Dersiniz?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da şimdi bizi arayın.

Orhanlı Mah. Derviş Cad. No:24 GAT Plaza Ofis: 1
Tuzla / İstanbul

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 50001 dünya genelinde kabul gören ve tüm enerji türlerini kapsayan Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) standardıdır. ISO 50001 EnYS organizasyonların Enerji Verimliliğini yükseltmek için ihtiyaç duyduğu süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

ISO 50001 EnYS uygulandığı kuruluşu iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder, iyi bir enerji yönetimi ile enerji maliyetlerinin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılığın oluşmasını sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı ile;

Enerji Yönetimi Standardının kurulması ile enerji tüketimlerinin düşürülmesine bağlı olarak enerji maliyetleri ve enerjide dışa bağımlılık azalır, sera gazı salınımı düşürülerek çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.

Ayrıca “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te Enerji Yöneticisi bulundurmakta yükümlü olan işletmelerde ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının kurulması zorunludur.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Hibe Desteklerinden ve Gönüllü Anlaşmalar Hibe Desteklerinden yararlanabilmek için de işletmede ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının mutlaka kurulu olması istenmektedir.

Verimliliğinizi Standartlaştırın!

BEST Enerji Yönetimi, standardın kurulması ve belgelendirimesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Standart gereği oluşturulacak olan dokümantasyonun (el kitabı, prosedürler, talimatlar, planlar, listeler, şemalar ve formlar) hazırlanması ve iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi uzmanlarımız tarafından desteklenmektedir. Dokümantasyon, firma Yönetim Temsilcisi ile birlikte hazırlanmaktadır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde yaptığımız tüm çalışmalar, enerji maliyetlerini ve seragazı emisyonlarını düşürme esaslıdır. Etkili bir enerji yönetimi ile sistemleri ve prosedürleri belirleyerek sistematiğin kurulmasına ve belgelendirilmesine yardımcı olmaktayız.

ISO 50001 Uyumlu Enerji İzleme Sistemi

Enerji izleme ve yönetim yazılımımız Enerji.Pro, ISO 50001 EnYS’nın öngördüğü izleme ve raporlama özelliklerini karşılamakta ve firmanızın ISO 50001 EnYS’ne geçmesine yardımcı olmaktadır. Enerji izleme ve yönetim sistemimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Enerji.Pro sayfamızı ziyaret ediniz.

Çalışma

BEST Enerji, kurumunuzun ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine geçmesi için görevlendirdiği ISO 50001 Baş Denetçileri ve Enerji Yöneticileri ile danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Hizmet kapsamında alağıdaki çalışmalar yapılmaktadır;

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı konusunda firmamızdan teklif alabilirsiniz. Ayrıca ISO 50001 EnYS’nin diğer gereklilikleri olan Enerji Etüdü yapılması, Enerji İzleme Sistemi Kurulması, Enerji Yöneticisi atanması, İç Tetkik yapılması, VAP danışmanlığı konularında da firmamızdan teklif alabilirsiniz.

Mevzuat & Yükümlülük

Enerji Yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan Endüstriyel İşletmeler, Ticari ve Hizmet Binaları ve Kamu Binaları 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini tesislerinde kurmalı ve faaliyete geçirmelidir.

Ayrıca Enerji Verimliliği VAP Desteklerinden faydalanmak isteyen kurumlar bu desteklerden yararlanabilmek için ISO 50001 Eneryi Yönetim Sistemine geçmelidir.

SANAYİ TESİSLERİ
TİCARİ ve HİZMET BİNALARI
KAMU BİNALARI

Yıllık Enerji Tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan Endüstriyel işletmeler 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmalı ve belgelendirmelidir.

Tesisinizin TEP hesabını yapmak için TEP Hesap Tablosu'nu kullanabilirsiniz. 

Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan ticari ve hizmet binaları 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmalı ve belgelendirmelidir.

Tesisinizin TEP hesabını yapmak için TEP Hesap Tablosu'nu kullanabilirsiniz. 

Toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzerinde olan ticari ve hizmet binaları 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmalı ve belgelendirmelidir.

Tesisinizin TEP hesabını yapmak için TEP Hesap Tablosu'nu kullanabilirsiniz. 

Sıkça Sorulan Sorular

ISO 50001, enerji yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonlara enerji verimliliğini artırmak, süreçleri optimize etmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için rehberlik eder. ISO 50001, tüm enerji türlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Evet, ISO 50001 belgesi alma zorunluluğu vardır. 2020 yılında enerji yönetimi sistemleri için yapılan yönetmelik değişikliği ile ISO 50001 belgesi, resmi bir zorunluluk haline getirilmiştir.

ISO 50001 sertifikası almak için ilk adım, geniş kapsamlı bir enerji yönetim sistemi kurmaktır. Ardından, akredite olmuş uygunluk değerlendirme organizasyonlarına başvurarak ISO 50001 sertifikasına sahip olabilirsiniz. Belge alım sürecinde fiyatları etkileyen çeşitli değişkenler bulunmaktadır.

ISO 50001 belgelendirme süreci şu adımları içerir:

  1. Standart ve Uygulama Kapsamını Belirleme: ISO 50001 standardını edinip inceleyerek işletmenizin uygulama kapsamını belirleyin.
  2. Belgelendirme Kuruluşuna Başvuru: ISO 50001 sertifikası verme yetkisine sahip bir belgelendirme kuruluşuna başvurun ve gerekli dokümanları sunun.

1.000 TEP ve üzeri her endüstriyel işletme bünyesinde Enerji Yöneticisi bulundurulma zorunluluğu vardır. Aynı şekilde, 1000 TEP ve üzeri işletmeler ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almak zorundadırlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde enerji yönetim sistemi oluşturmayı amaçlar. Bu süreç ve sistemler, enerji tasarrufu yapılmasını, enerji giderlerinin düşürülmesini ve çevreye duyarlılığı teşvik etmeyi hedefler.

ISO 50001, enerji verimliliğini artırmak için süreçleri ve sistemleri optimize etmeye yardımcı olur. İş performansını artırır, enerji tüketimini azaltarak üretkenliği artırmaya katkıda bulunmak için davranış değişiklikleri ve maliyet-etkin teknik çözümleri belirler.

ISO 50001, enerji kullanımını etkin bir şekilde yöneterek organizasyonların enerji verimliliğini artırmalarına ve enerji maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda çevresel etkileri azaltmaya ve sürdürülebilirliklerini artırmaya destek olur.

ISO 50001 belgesini almak zorunda olan kuruluşlar arasında yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler bulunmaktadır. Ayrıca, organize sanayi bölgeleri ve endüstriyel işletmeler de TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alma zorunluluğuna sahiptir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Türkiye'de T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bu kurum, enerji yönetim sistemleri konusunda belgelendirme yetkisine sahiptir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardının yeni versiyonu 21 Ağustos 2018 tarihinde Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlandı. Güncel versiyonlar, enerji yönetimi alanındaki gelişmeleri yansıtmak amacıyla periyodik olarak gözden geçirilebilir.

ISO 50001 belgesi almak isteyen organizasyonlar, geniş ölçekli bir enerji yönetim sistemi kurmalıdır. İlk adım olarak, ISO 50001 eğitimi alınmalıdır. Eğitim sürecinde, temel ve iç tetkikçi eğitimleri önemlidir. Baş denetçi eğitimi almak ise zorunlu değildir ancak faydalı olabilir.

ISO 50001 standardı, enerji yönetim sistemlerinin kurulmasını ve işletilmesini tanımlayan bir standarttır. Bu standart, enerji verimliliğini artırarak sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yardımcı olabilir. Enerji tasarrufu ve çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik perspektifinden önemli unsurlardır.

ISO 50001 belgesi, işletmelere çeşitli avantajlar sunar. Bu avantajlar arasında enerji verimliliğinin artırılması, enerji maliyetlerinin azaltılması, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma imkanı bulunmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji performansını artırmanın yanı sıra enerji verimliliğini artırmak için süreçleri ve sistemleri optimize etmeye odaklanır. İşletmeler, ISO 50001 standartlarına uyarak enerji tüketimini azaltabilir ve böylece enerji verimliliğini artırabilirler.

Evet, ISO 50001 belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye'de enerji yöneticisi bulundurmakla yükümlü olan kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri, endüstriyel tesisler ve organize sanayi bölgeleri, 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmak zorundadır.

ISO 50001 belgesini almak isteyen firmaların doğru hazırlıkları yapmaları durumunda, belge alım süreci oldukça hızlı bir şekilde tamamlanabilir. ISO 50001 enerji yönetim belgesini almak için, Sistem Kalite Belgelendirme ve Test Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren uygun kuruluşlar ile iletişime geçmek en doğru adımdır.

ISO 50001'in belgelendirme süreci, standart ve uygulama kapsamının belirlenmesi ile başlar. Daha sonra, belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılır ve gerekli dokümanlar sunularak ISO 50001 Sertifikası alınabilir.

ISO 50001 standardı, enerji yönetim sistemlerinin kurulmasını ve işletilmesini tanımlar. Bu standart, enerji verimliliğini artırmanın yanı sıra, organizasyonların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Enerji tasarrufu ve çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik perspektifinden önemli unsurlardır.

ISO 50001 belgesi, kuruluşların sağlam bir enerji yönetimi sistemi uygulamasına yardımcı olan bir ISO belgesidir. ISO 50001, enerji performansınızın ve verimliliğinizin artırılması için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmanıza yardımcı olur.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi, Enerji Yöneticisi bulundurma zorunluluğu olan Sanayi Tesisleri, Ticari ve Hizmet Binaları ve Kamu Binaları için zorunludur. 

Bu işletmeler 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001 EnYS sistemini tesislerinde uygulamak ve belgelendirmek zorundadır.

Ayrıca Enerji Verimliliği VAP desteklerinden faydalanmak isteyen kuruluşlar, bu teşviklerden yararlanmak için ISO 50001 EnYS belgelendirmesini tamamlamış olmaları gerekir.

Yükümlülüğü bulunan işletmelerin 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001 EnYS belgelendirmesini yapmaları gerekmektedir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 10. maddesi gereği çeşitli idari para cezaları söz konusu olup bu cezalar her yıl yayınlanan tebliğ ile duyurulmaktadır.

Buna göre 2023 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının istediği belge ve bilgilerin iletilmemesi durumunda 566.670 TL. Eksik bilgi iletilmesi durumunda 113.301 TL idari para cezalarıyla karşılaşmak mümkündür.