Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi çalışmaları tesise Enerji Yöneticisi ataması yapılarak yasal bildirimler yerine getirilir. Ayrıca tesis genelinde Enerjinin Nerelerde nasıl kullanıldığı tespit edilerek, enerji tüketimi düzenli olarak takip edilir. Tesisin enerji performansını artırmak için etüt, bakım, onarım, eğitim, izleme, uygulama çalışmaları yürütülür.

Broşür

Şirketimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tanıtım dosyalarımızı indirin.

BROCHURE.DOC
1.25M
BROCHURE.PDF
3.81M

Birlikte Çalışmaya
Ne Dersiniz?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da şimdi bizi arayın.

Orhanlı Mah. Derviş Cad. No:24 GAT Plaza Ofis: 1
Tuzla / İstanbul

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi, tesisin enerji tüketim karakteristiğinin çıkarılması, enerji tüketen tüm sistemlerinin detaylı analiz edilmesi, bu sistemlerin verimlerinin ve enerji tüketiminin izlenmesi, bakımlarının düzenli yapılması, verimlilik artırıcı projelerin oluşturularak uygulanması ve personel farkındalığının artırılmasıdır. Enerji Yönetiminde amaç tesis enerji performansının sürekli olarak artırılmasıdır.

Enerji Yönetimi Çalışmaları‘nın yapılması ise uzmanlık ve deneyim ister. Bu nedenle BEST Enerji’nin Enerji Yöneticileri, konusunda uzman sertifikalı Enerji Yöneticilerinden ve Etüt Proje Uzmanlarından oluşan mühendislerdir.

Çalışma

Enerji Yönetimi sözleşmesinin yapılması ardından tesis için Enerji Yöneticisi ataması yapılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na Enerji Yöneticisi bildirimleri yapılır.

Tesisin EnVer Portal’a kaydı yoksa EnVer Portal kaydı oluşturularak tesisin bilgi ve tüketim bildirimleri yapılır.

Mevcut bir EnVer Portal kaydı varsa geçmiş bildirimler kontrol edilerek olası eksiklikler tamamlanır. Her yıl Mart ayı içerisinde tesisin Enerji Tüketim bildirimleri yapılır.

Enerji yönetimi hizmeti kapsamında tesisin enerji tüketimi düzenli takip edilerek tüketim ve fatura analizleri yapılır.

Anlaşmaya göre belirli periyotlarda tesis genelinde saha çalışmaları yapılır. Bu saha çalışmaları ile ön enerji etüdü, enerji tüketim analizi, enerji kalite analizi, enerji tüketen sistem analizi, enerji fatura analizi, periyodik verimlilik ölçümleri, yasal bildirimler ve değerlendirmeler yaparak Verimlilik Artırıcı Projeler üretmekteyiz.

Yıl içerisinde 4 farklı mevsimde de saha çalışmaları yapılmakta ve yapılacak ölçümler mevsim şartlarına göre belirlenmektedir.

Enerji Yonetimi

İyi Bir Enerji Yönetimi;

Mevzuat & Yükümlülük

“Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereğince yükümlülük kapsamına giren tesislerin Enerji Yöneticisi bulundurması veya bu hizmeti satın alması gerekmektedir.

Enerji Yöneticisi bulundurmak; belli büyüklükteki Sanayi Tesisleri, Ticari ve Hizmet Binaları ve Kamu Binaları için zorunludur. Zorunluluk kapsamına giren tesisleri görmek için aşağıdaki menüyü kullanabilirsiniz.

SANAYİ TESİSLERİ
TİCARİ ve HİZMET BİNALARI
KAMU BİNALARI

Yıllık Enerji Tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan Endüstriyel Tesisler enerji yöneticisi bulundurmak yada enerji yöneticisi hizmeti almak zorundadır.

Tesis çalışanları arasından görevlendirilen Enerji Yöneticisi, sorumlu tesis haricinde enerji yöneticisi hizmeti veremez.

Tesisinizin yıllık TEP tüketim hesabını yapmak için TEP Hesap Tablosu'nu kullanabilirsiniz.

Toplam inşaat alanı 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan ticari ve hizmet binaları Enerji Yöneticisi bulundurmak yada enerji yöneticisi hizmeti almak zorundadır.

Tesis çalışanları arasından görevlendirilen Enerji Yöneticisi sorumlu olduğu tesis haricinde enerji yöneticisi hizmeti veremez.

Tesisinizin yıllık TEP tüketim hesabını yapmak için TEP Hesap Tablosu'nu kullanabilirsiniz.

Toplam inşaat alanı 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzerinde olan kamu binaları Enerji Yöneticisi bulundurmak yada enerji yöneticisi hizmeti almak zorundadır.

Tesis çalışanları arasından görevlendirilen Enerji Yöneticisi sorumlu olduğu tesis haricinde enerji yöneticisi hizmeti veremez.

Tesisinizin yıllık TEP tüketim hesabını yapmak için TEP Hesap Tablosu'nu kullanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Enerji yönetimi, enerjinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak adına stratejik kararları içeren bir süreç bütünüdür. Bu yaklaşım, enerji tüketiminin azaltılması, verimliliğin arttırılması ve çevresel etkilerin minimize edilmesi gibi hedefleri kapsar.

Enerji kaynaklarının azalması ve enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte enerji yönetiminin önemi artmaktadır. Bu yaklaşım, maliyetleri düşürerek çevresel etkileri azaltır, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunur.

Enerji yönetimi, ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlar. İşletmelerin ve bireylerin enerji faturalarını azaltırken çevresel etkileri minimize etmeye katkıda bulunur.

  • Ekonomik Fayda: Enerji tüketimini izlemek ve verimlilik projeleri uygulamak, işletmelerin ve bireylerin enerji faturalarını azaltarak ekonomik avantaj sağlar.
  • Çevresel Fayda: Enerjinin verimli kullanımı, sera gazı emisyonlarını azaltır ve çevresel kaynakları korur.

Enerji yönetimi, kurumların enerji tüketimini izlemesine olanak tanır ve çeşitli enerji verimliliği önlemleri alarak enerji maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.

  • Sürdürülebilirlik Katkısı: İyi bir enerji yönetimi stratejisi, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği kavramlarına katkı sağlar, kuruma çevresel sorumluluk bilinci kazandırır.
  • Yasal Uyumluluk: Enerjinin izlenebilir ve yönetilebilir olması, kurumların enerji yönetmeliklerine uyum sağlamalarını kolaylaştırır ve yasal uyumluluğu artırır.

Enerji yönetimi, eski teknoloji, maliyet dalgalanmaları ve veri güvenliği gibi zorluklarla karşılaşabilir.

  • Teknolojik Zorluklar: Eski teknolojiye sahip altyapılar, enerji yönetimini etkileyecek engeller arasında yer alır. Yenilikçi yaklaşımlarla bu zorluk aşılabilir.
  • Maliyet Dalgalanmaları: Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, stratejilerin etkin bir şekilde uygulanmasını zorlaştırabilir. Yeni teknolojilere yatırım yapmak, bu zorluğun üstesinden gelmede yardımcı olabilir.
  • Veri Yönetimi Zorlukları: Enerji tüketim verilerinin analizi ve güvenliği, karmaşık bir süreç olabilir. Güvenilir teknolojilerle veri yönetimini iyileştirmek, bu zorlukların üstesinden gelmede önemlidir.

Enerji Yöneticisi bulundurmak yıllık 1.000 TEP ve üzeri enerji tüketen Endüstriyel İşletmeler, 20.000 m² inşaat alanı veya yıllık 500 TEP üzeri enerji tüketimine sahip Ticari ve Hizmet Binaları ile 10.000 m² inşaat alanı veya yıllık 250 TEP üzeri enerji tüketimine sahip Kamu Binaları için zorunludur. 

Yükümlülüğü bulunan tesisler Yapı Kullanım İzin Belgesini (İskan) aldıktan sonraki bir yıl içerisinde Enerji Yöneticisi görevlendirmesini yapmak zorundadır.

Enerji yöneticisinin görevine son verilmesi halinde bakanlığa gerekli bildirimler yapılmalı ve 2 ay içerisinde yeni Enerji Yöneticisi görevlendirilmelidir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 10. maddesi gereği çeşitli idari para cezaları söz konusu olup bu cezalar her yıl yayınlanan tebliğ ile duyurulmaktadır.

Buna göre 2021 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının istediği belge ve bilgilerin iletilmemesi durumunda 186.632 TL. Eksik bilgi iletilmesi durumunda 37.316 TL idari para cezalarıyla karşılaşmak mümkündür.