Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi, bir binanın enerji performans sınıfını gösteren bir belgedir. Yetkili EVD firmaları tarafından düzenlenir. Alım satım, kiralama ve iskan işlemlerinde ibrazı zorunludur. Belgenin 10 yıl geçerliliği bulunmaktadır. Enerji Kimlik Belgenizi firmamızdan alabilirsiniz.

Broşür

Şirketimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tanıtım dosyalarımızı indirin.

BROCHURE.DOC
1.25M
BROCHURE.PDF
3.81M

Birlikte Çalışmaya
Ne Dersiniz?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da şimdi bizi arayın.

Orhanlı Mah. Derviş Cad. No:24 GAT Plaza Ofis: 1
Tuzla / İstanbul

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi Örneği

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); binaların Enerji Performans Durumunu gösterir. Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık ne kadar enerji harcadığını gösteren bir belgedir. Tıpkı Beyaz eşyalar üzerinde gördüğümüz Enerji etiketi gibi A ile G arasında sınıflandırma yapar. A en verimli enerji sınıfını, G ise en verimsiz enerji sınıfı durumunu temsil eder.

Hesaplamalar, söz konusu binanın mimari, mekanik, elektrik ve yalıtım projeleri üzerinden yapılır. Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında bina sakinlerinin değil, binanın enerji performansı önemlidir. O nedenle bireysel kullanılan beyaz eşyalar, ocaklar, diğer elektronik aletler hesaplamalara katılmamaktadır. Enerji Kimlik Belgesinde verilen değerler gerçek enerji tüketimini değil, hesaplamalar sonucu çıkan tahmini enerji tüketimini göstermektedir.

Enerji Kimlik Belgesi alması gereken binalar yeni ve mevcut binalar diye ikiye ayrılmaktadır. Yeni binalar, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra inşaat ruhsatı almış binaları kapsarken, mevcut binalar, 1 Ocak 2011 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış binaları kapsamaktadır. Yeni binaların iskan (yapı kullanım izin belgesi) alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Ayrıca yeni binaların enerji sınıcı C ve üzerinde olmalıdır. C sınıfının altında enerji sınıfı olan yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi verilememekte ve bu nedenle iskan çıkarılamamaktadır.

Mevcut binalarda ise 2020 yılına kadar süre tanınmış olup bu tarihe kadar Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları istenmektedir. Böylece 2020 yılından sonra Türkiye’deki tüm binaların Enerji Kimlik Belgelerinin tamamlanmış olması beklenmektedir.

2020 yılından itibaren ise bina/daire alım satım ve kiralamalarında binanın Enerji Kimlik Belgesini ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır. Satın alan / Kiralayan kişi aldığı yapının enerji sınıfını, ne kadar enerji tükettiğini ve ne kadar karbon salımına neden olduğunu görebilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Artık Zorunlu

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Yeni yapılan binalar, iskan (yapı kullanım izni) alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesini bağlı bulundukları belediyeye ibraz etmek zorundadır.

Mevcut binalar ise, alım-satım işlemlerinde tapu dairelerine ve kiralamalarda söz konusu olacak elektrik/doğalgaz/su aboneliklerinde ilgili idareye Enerji Kimlik Belgesini vermek zorundadır.

Alım-satım ve abonelik işlemlerinin aksamaması için Enerji Kimlik Belgesinin bir an önce düzenlenip hazırda bulundurulması önemlidir.

Enerji Kimlik Belgesi Alınmasında Sorumluluk

Enerji Kimlik Belgesinin alınmasında öncelikle bina yönetimleri, yönetim olmaması durumunda bina sahipleri belgenin alınması konusunda sorumludur. Belge daire bazında değil binanın tamamı için düzenlenmektedir. Bu nedenle bina yöneticisinin binanın tamamı için belge düzenletmesi gerekmektedir. İki nüsha olarak düzenlenen Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası binanın girişine asılırken diğer nüshası yönetimce saklanır. Bina yönetimi gerek duyarsa Enerji Kimlik Belgesini çoğaltarak, kopyalarını dairelere dağıtabilir.

Enerji Kimlik Belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Eğer bina enerji performansını etkileyecek bir değişiklik olursa (dış cephe yalıtımı gibi) belge bir yıl içerisinde yenilenmelidir. Aksi durumda belgenin son geçerlilik süresine kadar kullanılmasına devam edilebilir. Firmamız düzenlediği Enerji Kimlik Belgelerini binada herhangi bir değişiklik yoksa ücretsiz yenilemektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları

Enerji Kimlik Belgesi FiyatlarıEnerji Kimlik Belgesi fiyatları, binanın büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Konut binalarında daire adedi üzerinden fiyat hesaplanırken, konut dışı binalarda inşaat alanı üzerinden fiyat hesaplaması yapılır.

Enerji Kimlik Belgesi ücreti, konut binalarında daire başı bedel olarak belirlenir. Bina sayısı veya daire sayısı arttıkça daire başı hesaplanan Enerji Kimlik Belgesi ücreti düşer. Aynı durum konut dışı binalar için de geçerlidir. Bina inşaat alanı arttıkça m2 başına düşen birim Enerji Kimlik Belgesi fiyatı düşmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi fiyatı, bina başı 300 TL’den başlar ve bina büyüdükçe belge fiyatı da güncellenir. 6 daireye kadar olan binalarda Enerji Kimlik Belgesi fiyatı sabit 300 TL’dir. Daire sayısı daha fazla olan binalarda fiyat daire başı olarak hesaplanır ve genellikle daire başı 50 TL ile 20 TL arasında değişkenlik gösterir.

Binanıza Enerji Kimlik Belgesi fiyatı almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Çalışma

Binanızın Enerji Kimlik Belgesini düzenleyebilmemiz için çeşitli bilgi ve belgelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu belgeler binanın mevcut yada yeni yapılan bina olmasına göre değişmektedir.

Bina hakkında gerekli bilgi ve belgelere ulaşıldıktan sonra gerekmesi durumunda eksiklikleri tamamlamak ve gerekli ölçümleri almak için bina yerinde ziyaret edilerek Enerji Kimlik Belgesi kapsamında etüdü yapılır. 

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının BEPTR-2 yazılımı üzerinden yürütülür. Bina hakkında bilgi ve belgeler alındıktan ortalama bir hafta sonra enerji kimlik belgeleri 2 nüsha olarak teslim edilir.

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

Mevzuat & Yükümlülük

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereği 50 m² inşaat alanı üzerindeki iklimlendirilen ve kullanım ömrü 2 yıldan uzun olan tüm binalar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. 

Enerji Kimlik Belgeleri 2 nüsha olarak düzenlenir. Belgenin bir tanesi bina girişine asılmalı, diğeri bina yönetimince muhafaza edilmelidir.

MEVCUT BİNALAR
YENİ BİNALAR

İnşaat ruhsatı tarihi 1 Ocak 2011 öncesi olan binalardır. 2020 yılına kadar bu binaların Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları gerekmekteydi.

Alım Satım ve Kiralama işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi ibrazı kanunen zorunludur.

İnşaat ruhsatı tarihi 1 Ocak 2011 sonrası olan yeni yapılan binalardır. İnşaat ruhsatı alırken, yapı kullanım izin belgesi alırken Enerji Kimlik Belgesi belediyelerce talep edilmektedir.

Alım Satım ve Kiralama işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi ibrazı kanunen zorunludur.

Teklif Alın!

Firmamızdan indirimli Enerji Kimlik Belgesi teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Fiyat verebilmemiz için teklif istediğiniz binaların ayrı ayrı inşaat alanları yada daire sayısı bilgilerine ihtiyacımız olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Kimlik Belgesi, tıpkı beyaz eşyalardaki gibi binanın enerji verimliliği sınıfını gösteren bir belgedir. A’dan G’ye kadar enerji sınıfları bulunmaktadır. A en verimli sınıfı, G ise en verimsiz sınıfı ifade etmektedir. D sınıfı ortalama sınıftır.

Enerji Kimlik Belgesi binanın ne kadar verimli olduğunu gösterir. Binada daire satın alırken yada kiralarken Enerji Kimlik Belgesi sınıfına göre tercih yapabileceksiniz. Ayrıca A sınıfına sahip binalardaki dairelerde daire değerinin %90’ına kadar, B sınıfına sahip binalardaki dairelerde daire değerinin %85’ine kadar, C sınıfına sahip binalardaki dairelerde ise daire değerinin %80’ine kadar kredi alınabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi ücretleri 300 TL’den başlar ve binanın büyüklüğüne göre artış gösterir. Konut binalarında daire sayısı üzerinden, konut dışı ticari binalarda ise inşaat alanı üzerinden fiyat hesaplaması yapılır.

  • Enerji Kimlik Belgesi daire başı fiyat
  • Enerji Kimlik Belgesi inşaat alanı fiyatı

Enerji Kimlik Belgesi, binalarda yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) firmaları üzerinden alınabilmektedir. BEST Enerji yetkili EVD firmalarındandır.

Enerji Kimlik Belgesinin 50m2 üzeri tüm binalarda alınması zorunludur. Alım-satım ve kiralama işlemlerinde belgenin ibraz edilmesi zorunludur. Belge her bina için iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası binanın girişine asılırken diğer nüsha bina yönetimince saklanır.

Enerji Kimlik Belgesi yeni binalarda iskan aşamasına kadar, mevcut binalarda ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar alınması gerekmektedir. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle tüm alım-satım ve kiralama işlemlerinde belge istenecektir. İşlemlerin aksamaması için belgenin bir an önce alınması önemlidir. Enerji Kimlik Belgelerinin 10 yıl geçerliliği bulunmaktadır.

Enerji Kimlik Belgelerini Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları vermektedir. Çalıştığınız firmanın yetki belgesini isteyebilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi ile alakalı 5627 sayılı Enerji Verimliliği kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği bulunmaktadır.