Detaylı Enerji Etüdü

Detaylı Enerji Etüdü ile tesisinizdeki Enerji Verimliliği fırsatlarını belirliyoruz. Tesisin ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, mekanik, mimari, otomasyon ve üretime yönelik sistemlerini detaylı inceleyip, analiz edip, ölçümler alıyoruz. Tüketim analizleri ve enerji verimliliği fırsatlarını içeren detaylı enerji etüdü raporu sunuyoruz.

Broşür

Şirketimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tanıtım dosyalarımızı indirin.

BROCHURE.DOC
1.25M
BROCHURE.PDF
3.81M

Birlikte Çalışmaya
Ne Dersiniz?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da şimdi bizi arayın.

Orhanlı Mah. Derviş Cad. No:24 GAT Plaza Ofis: 1
Tuzla / İstanbul

Detaylı Enerji Etüdü

Enerji Etüdü çalışması ile tesis genelinde enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren araştırma yapılmaktadır. Çalışmalar Enerji Tüketimlerinin yanı sıra Mekanik Sistemlerin, Elektrik Sistemlerinin, Üretim ve İmalata yönelik sistemlerin ve Tesis Yapısının incelenmesini, gerekli ölçümlerin yapılmasını ve raporlanmasını içerir.

Bu araştırma sonucunda tesisinizin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu değerlendirilerek Enerji Verimliliği Fırsatları belirlenecektir. Yatırım maliyeti ve geri ödeme süresini de içeren projeler genel hatlarıyla bir raporda sunulacaktır.

Çalışma

Enerji Etüdü Çalışmaları saha ve ofis çalışması olarak ikiye ayrılır.

Saha Çalışması:

Enerji Etüdü Saha Çalışması ‘nda, tesisin enerji tüketmesine sebep olan tüm birimleri detaylı incelenir, analiz edilir ve ve bu birimlerden ölçümler alınır. Bu birimler özetle ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemleri, tesisin mimari yapısı, üretime yönelik sistemler ile diğer mekanik ve elektrik sistemlerinden oluşmaktadır. Saha çalışmaları tesisin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte genellikle 1 – 4 hafta aralığında sürmektedir.

Enerji Etüdü saha çalışmasında alınan ölçümler;

Enerji Etudu4

Ofis Çalışması:

Ofis Çalışmasında ise; saha çalışmasında toplanan bilgiler, yapılan analizler ve alınan ölçümler değerlendirilir. Tesisin genel enerji tüketim karakteristiği belirlenirek grafiklerle görünür kılınır. Bu çalışma yapılırken geçmiş yıllardaki enerji tüketim değerleni incelenir, fatura analizi yapılır ve tesis enerji dağılımı yapılmaya çalışılır. Ardından sistemlerin verimlilikleri hesaplanır, sistem verimliliklerini artırmak için yapılması gerekenler üzerinde çalışılır ve Verimlilik Artırıcı Projeler/öneriler üretilir.

Raporlama Safhasında; öncelikle tesisle ilgili genel görüşlere yer verilirek, son 3 yılın Enerji Tüketim Karakteristiğine yer verilir. Ardından tesiste bulunan sistemlerin özelliklerine, inceleme / analiz notlarına, alınan ölçümlere yer verilerek bu sistemlerle ilgili öneri ve Verimlilik Artırıcı Projeler detaylarıyla belirtilir. Son olarak Enerji Verimliliği yolunda izlenmesi ve yapılması gerekenler yer alır.

Enerji Etüdü raporları, Enerji Bakanlığının belirlediği etüt rapor formatına göre hazırlanır.

Mevzuat & Yükümlülük

Enerji Etüdü çalışması “Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereği kapsama giren tesislerin belirli periyotlarla yaptırması zorunlu olan bir çalışmadır.

Enerji Etüdü; belli büyüklükteki Sanayi Tesisleri, Ticari ve Hizmet Binaları ve Kamu Binaları için zorunludur. Zorunluluk kapsamına giren tesisleri görmek için aşağıdaki menüyü kullanabilirsiniz.

SANAYİ TESİSLERİ
TİCARİ ve HİZMET BİNALARI
KAMU BİNALARI

Yıllık Enerji Tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan Endüstriyel Tesisler her 4 yılda bir Enerji Etüdü yaptırmalı ve Etüt Raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir. 

Enerji Tüketimi miktarı yıllık 1.000 - 5.000 TEP arasında olan Endüstriyel İşletmeler Enerji Etüt raporlarını 2023 yılı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir.

Tesisinizin TEP hesabını yapmak için TEP Hesap Tablosu'nu kullanabilirsiniz. Tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız cezalı duruma düşmemek için bir an önce Enerji Etüdü çalışmasını yaptırmalı ve bakanlığın belirlediği tarihlere uymalısınız.

Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzerinde olan ticari ve hizmet binaları her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırıp, etüt raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir.

Enerji Etüdü yaptırma periyodu Ticari ve Hizmet Binaları için 2015 yılı ve 2019 yılı olmak üzere 4 yılda bir iken 2019 yılından itibaren 7 yılda bire çıkarılmıştır. Bu nedenle 3. Enerji Etütleri 2026 yılında yaptırılmalıdır.

Tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız cezalı duruma düşmemek için bir an önce Enerji Etüdü çalışmasını yaptırmalı ve bakanlığın belirlediği tarihlere uymalısınız.

Toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzerinde olan Kamu Binaları her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırıp, etüt raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir.

Enerji Etüdü yaptırma periyodu Kamu Binaları için 2011 yılı ve 2021 yılı olmak üzere 10 yılda bir iken 2019 yılından itibaren 7 yılda bire indirilmiştir. Bu nedenle 2021 yılında 2. enerji etütleri yaptırıldıktan sonra 3. enerji etütleri 2028 yılında yaptırılmalıdır.

Tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız cezalı duruma düşmemek için bir an önce Enerji Etüdü çalışmasını yaptırmalı ve bakanlığın belirlediği tarihlere uymalısınız. 

Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Etüdü yaptırmak yıllık 1.000 TEP ve üzeri enerji tüketen Endüstriyel İşletmeler, 20.000 m² ve üzeri inşaat alanına sahip Ticari ve Hizmet Binaları ile 10.000 m² ve üzeri inşaat alanına sahip Kamu Binaları için zorunludur. 

Enerji Etüdü için yaptırma zorunluluğu varsa öncelikle bakanlığın belirlediği etüt tarihlerine uyulmalıdır. Zorunluluğu olan sanayi tesisleri 4 yılda bir, binalar ise 7 yılda bir enerji etüdü yaptırmalıdır.

Zorunluluk olmasına rağmen yaptırılmadıysa bir an önce yaptırılmalıdır.

1.000 - 5.000 TEP arasında yıllık enerji tüketimi olan endüstriyel işletmeler 2023 yılı sonuna kadar enerji etüdünü yaptırmalıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuracak olan işletmeler enerji etütlerini yaptırmalıdır.

%15 tasarruf hedefi bulunan kamu binaları enerji etüdünü bir an önce yaptırmalıdır.

Enerji Performans sözleşmesi (ESCO anlaşması) yapacak kamu ve özel işletmeler enerji etüdünü yaptırmalıdır.

Yüksek enerji tüketimine karşı çözüm aranıyorsa, ısıtma, soğutma, havalandırma problemleri yaşanıyorsa enerji etüdü bir an önce yaptırılmalıdır.

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 10. maddesi gereği çeşitli idari para cezaları söz konusu olup bu cezalar her yıl yayınlanan tebliğ ile duyurulmaktadır.

Buna göre 2023 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının istediği belge ve bilgilerin iletilmemesi durumunda 566.670 TL. Eksik bilgi iletilmesi durumunda 113.301 TL idari para cezalarıyla karşılaşmak mümkündür.