Detaylı Enerji Etüdü

Detaylı Enerji Etüdü ile tesisinizdeki Enerji Verimliliği fırsatlarını belirliyoruz. Tesisin ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, mekanik, mimari, otomasyon ve üretime yönelik sistemlerini detaylı inceleyip, analiz edip, ölçümler alıyoruz. Tüketim analizleri ve enerji verimliliği fırsatlarını içeren detaylı enerji etüdü raporu sunuyoruz.

Broşür

Şirketimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tanıtım dosyalarımızı indirin.

BROCHURE.DOC
1.25M
BROCHURE.PDF
3.81M

Birlikte Çalışmaya
Ne Dersiniz?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da şimdi bizi arayın.

Orhanlı Mah. Derviş Cad. No:24 GAT Plaza Ofis: 1
Tuzla / İstanbul

Detaylı Enerji Etüdü

Enerji Etüdü çalışması ile tesis genelinde enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren araştırma yapılmaktadır. Çalışmalar Enerji Tüketimlerinin yanı sıra Mekanik Sistemlerin, Elektrik Sistemlerinin, Üretim ve İmalata yönelik sistemlerin ve Tesis Yapısının incelenmesini, gerekli ölçümlerin yapılmasını ve raporlanmasını içerir.

Bu araştırma sonucunda tesisinizin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu değerlendirilerek Enerji Verimliliği Fırsatları belirlenecektir. Yatırım maliyeti ve geri ödeme süresini de içeren projeler genel hatlarıyla bir raporda sunulacaktır.

Çalışma

Enerji Etüdü Çalışmaları saha ve ofis çalışması olarak ikiye ayrılır.

Saha Çalışması:

Enerji Etüdü Saha Çalışması ‘nda, tesisin enerji tüketmesine sebep olan tüm birimleri detaylı incelenir, analiz edilir ve ve bu birimlerden ölçümler alınır. Bu birimler özetle ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemleri, tesisin mimari yapısı, üretime yönelik sistemler ile diğer mekanik ve elektrik sistemlerinden oluşmaktadır. Saha çalışmaları tesisin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte genellikle 1 – 4 hafta aralığında sürmektedir.

Enerji Etüdü saha çalışmasında alınan ölçümler;

Enerji Etudu4

Ofis Çalışması:

Ofis Çalışmasında ise; saha çalışmasında toplanan bilgiler, yapılan analizler ve alınan ölçümler değerlendirilir. Tesisin genel enerji tüketim karakteristiği belirlenirek grafiklerle görünür kılınır. Bu çalışma yapılırken geçmiş yıllardaki enerji tüketim değerleni incelenir, fatura analizi yapılır ve tesis enerji dağılımı yapılmaya çalışılır. Ardından sistemlerin verimlilikleri hesaplanır, sistem verimliliklerini artırmak için yapılması gerekenler üzerinde çalışılır ve Verimlilik Artırıcı Projeler/öneriler üretilir.

Raporlama Safhasında; öncelikle tesisle ilgili genel görüşlere yer verilirek, son 3 yılın Enerji Tüketim Karakteristiğine yer verilir. Ardından tesiste bulunan sistemlerin özelliklerine, inceleme / analiz notlarına, alınan ölçümlere yer verilerek bu sistemlerle ilgili öneri ve Verimlilik Artırıcı Projeler detaylarıyla belirtilir. Son olarak Enerji Verimliliği yolunda izlenmesi ve yapılması gerekenler yer alır.

Enerji Etüdü raporları, Enerji Bakanlığının belirlediği etüt rapor formatına göre hazırlanır.

Mevzuat & Yükümlülük

Enerji Etüdü çalışması “Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereği kapsama giren tesislerin belirli periyotlarla yaptırması zorunlu olan bir çalışmadır.

Enerji Etüdü; belli büyüklükteki Sanayi Tesisleri, Ticari ve Hizmet Binaları ve Kamu Binaları için zorunludur. Zorunluluk kapsamına giren tesisleri görmek için aşağıdaki menüyü kullanabilirsiniz.

SANAYİ TESİSLERİ
TİCARİ ve HİZMET BİNALARI
KAMU BİNALARI

Yıllık Enerji Tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan Endüstriyel Tesisler her 4 yılda bir Enerji Etüdü yaptırmalı ve Etüt Raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir. 

Enerji Tüketimi miktarı yıllık 1.000 - 5.000 TEP arasında olan Endüstriyel İşletmeler Enerji Etüt raporlarını 2023 yılı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir.

Tesisinizin TEP hesabını yapmak için TEP Hesap Tablosu'nu kullanabilirsiniz. Tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız cezalı duruma düşmemek için bir an önce Enerji Etüdü çalışmasını yaptırmalı ve bakanlığın belirlediği tarihlere uymalısınız.

Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzerinde olan ticari ve hizmet binaları her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırıp, etüt raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir.

Enerji Etüdü yaptırma periyodu Ticari ve Hizmet Binaları için 2015 yılı ve 2019 yılı olmak üzere 4 yılda bir iken 2019 yılından itibaren 7 yılda bire çıkarılmıştır. Bu nedenle 3. Enerji Etütleri 2026 yılında yaptırılmalıdır.

Tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız cezalı duruma düşmemek için bir an önce Enerji Etüdü çalışmasını yaptırmalı ve bakanlığın belirlediği tarihlere uymalısınız.

Toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzerinde olan Kamu Binaları her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırıp, etüt raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir.

Enerji Etüdü yaptırma periyodu Kamu Binaları için 2011 yılı ve 2021 yılı olmak üzere 10 yılda bir iken 2019 yılından itibaren 7 yılda bire indirilmiştir. Bu nedenle 2021 yılında 2. enerji etütleri yaptırıldıktan sonra 3. enerji etütleri 2028 yılında yaptırılmalıdır.

Tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız cezalı duruma düşmemek için bir an önce Enerji Etüdü çalışmasını yaptırmalı ve bakanlığın belirlediği tarihlere uymalısınız. 

Sıkça Sorulan Sorular

Enerji etüdü, bir işletmede üretim ve konfor standartlarından taviz vermeden aynı işi veya aynı konforu daha az enerji tüketimi ile nasıl yapılabilir mantığı temelinde işletmede yapılan ölçümler, hesaplamalar ve verimlilik artırıcı projeler ile ve tüm bunların rapor haline getirilmesiyle oluşur.

Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında Sanayi Etüt-Proje Sertifikası'na sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar. Bu etütler her dört yılda bir yenilenir.

Enerji etüdü esnasında proses analizi, tarife analizi, güç tarifesi, trafo ve motor hatlarındaki güç dağılımı, kazan ve ısı sistemlerindeki ekipmanların akışı, aydınlatma ölçümü, yakıt analizi, baca gazı ölçümü ve atık analizi gibi çok sayıda ölçüm bir arada yapılmaktadır.

Enerji etüdü, toplam enerji tüketiminin %80'inin gerçekleştiği sistem, proses ve ekipmanların enerji tüketimlerinin detaylı olarak ölçülmesi ve üretim seyrine göre değişkenliğinin tespit edilmesidir.

Enerji etüdü, bir bina veya tesisin enerji kullanımını analiz etmek ve daha verimli hale getirmek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma, enerji kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak enerji tasarrufu sağlamak, maliyetleri düşürmek ve çevresel etkiyi azaltmak için tasarlanır.

Enerji etüdü genellikle enerji uzmanları ve etüt proje sertifikasına sahip mühendisler tarafından yapılır. Bu kişiler, enerji etüdü yapmak için gerekli olan bilgi ve deneyime sahiptir. Ayrıca, enerji etüdü yapmak için özel ekipman ve yazılımlara da ihtiyaç duyulabilir.

Enerji etüdü, enerji kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar ve enerji tasarrufu yapılmasına yardımcı olur. Bu çalışma ayrıca, enerji faturalarını azaltarak maliyetleri düşürür ve çevresel etkiyi azaltır.

Enerji planlamasında en çok kullanılan analiz yöntemi, enerji tasarrufu potansiyeli analizidir. Bu yöntem, bina veya tesisin enerji tüketim verilerinin toplanması ve analiz edilmesi yoluyla yapılır.

Enerji etüdü, her dört yılda bir yenilenmelidir. Bu süreç, işletmenin değişen ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için önemlidir.

Enerji etüdü sonuçları, işletmenin enerji tüketim profilini anlamak ve potansiyel tasarruf alanlarını belirlemek için dikkatlice değerlendirilmelidir. Önerilen projeler, maliyet-etkinlik ve geri dönüş süreleri göz önüne alınarak seçilmelidir.

Enerji etüdü maliyeti, işletmenin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve projenin kapsamına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle yapılan enerji tasarrufu ve verimlilik önlemleri, maliyetleri kısa sürede karşılayabilir ve uzun vadede tasarruflar sağlayabilir.

Enerji Etüdü yaptırmak yıllık 1.000 TEP ve üzeri enerji tüketen Endüstriyel İşletmeler, 20.000 m² ve üzeri inşaat alanına sahip Ticari ve Hizmet Binaları ile 10.000 m² ve üzeri inşaat alanına sahip Kamu Binaları için zorunludur. 

Enerji Etüdü için yaptırma zorunluluğu varsa öncelikle bakanlığın belirlediği etüt tarihlerine uyulmalıdır. Zorunluluğu olan sanayi tesisleri 4 yılda bir, binalar ise 7 yılda bir enerji etüdü yaptırmalıdır.

Zorunluluk olmasına rağmen yaptırılmadıysa bir an önce yaptırılmalıdır.

1.000 - 5.000 TEP arasında yıllık enerji tüketimi olan endüstriyel işletmeler 2023 yılı sonuna kadar enerji etüdünü yaptırmalıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuracak olan işletmeler enerji etütlerini yaptırmalıdır.

%15 tasarruf hedefi bulunan kamu binaları enerji etüdünü bir an önce yaptırmalıdır.

Enerji Performans sözleşmesi (ESCO anlaşması) yapacak kamu ve özel işletmeler enerji etüdünü yaptırmalıdır.

Yüksek enerji tüketimine karşı çözüm aranıyorsa, ısıtma, soğutma, havalandırma problemleri yaşanıyorsa enerji etüdü bir an önce yaptırılmalıdır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 10. maddesi gereği çeşitli idari para cezaları söz konusu olup bu cezalar her yıl yayınlanan tebliğ ile duyurulmaktadır.

Buna göre 2023 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının istediği belge ve bilgilerin iletilmemesi durumunda 566.670 TL. Eksik bilgi iletilmesi durumunda 113.301 TL idari para cezalarıyla karşılaşmak mümkündür.