Enerji Kimlik Belgesi Ne İşe Yarar?

site_image_12

Enerji Kimlik Belgesini kısaca tanımlamak gerekirse; yeni yapılacak ve mevcut bulunan binalar için düzenlenmekte olan; aydınlatma, sıcak su, soğutma, ısıtma, havalandırma gibi enerji sistemlerinin bir yıl içerisinde harcadıkları enerjiyi analiz edip sunan belgedir. Biraz daha açmak gerekirse, binaların yıllık metrekare başına harcadıkları kWh türünden enerjiyi temsil etmektedir. Bahsettiğimiz enerji harcamalarına bağlı olarak konutun performans kalitesini ve sınıfını sunan belgedir. Enerji Kimlik Belgesini, enerji verimliliği kanunu zorunluluğunca bütün binaların almaları gerekli kılınmıştır.

Enerji Kimlik Belgesini almak için binanın veyahut konutun; mekanik, mimari ve elektrik projelerinin örneği ile başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesinin Sunduğu Analizler

 • Isıtma tüketimi
 • Bina yapım yılı
 • Sıcak su tüketimi
 • Soğutma tüketimi
 • Havalandırma tüketimi
 • Enerji performansı
 • Aydınlatma bilgileri
 • Yalıtım bilgileri
 • Mekanik özellikleri
 • Sera gazı emisyonu
 • Binada bulunan bağımsız bölüm sayısı

Yenilenebilir enerji harcamaları ve bilgileri yine belge yardımıyla öğrenilmektendir. Enerji kimlik belgesinin ilk olarak hedeflediği amaç bina ya da konut için enerji kullanımında tasarruf sağlamaktır. Binaların enerji sınıflarını belirten kalite dereceleri A ile G harfleri ile belirtilmektedir. A sınıfı enerji verimliliği en iyi kalite, G sınıfı ise enerji verimliliği düşük kalite demektir. Enerji sınıfı her ne kadar yüksek ise enerji tasarrufu da bir o kadar fazla demektir. Belgenin geçerlilik süresi 10 yıldır. Tabii ki bu 10 yıl içerisinde herhangi bir değişiklik olmadığı müddetçe geçerlidir. Süre dolduktan sonra ise tekrardan belgeyi yeniletmek gereklidir.

Enerji Kimlik Belgesi Avantajları

2011 yılından itibaren yapılmış olan binaların iskân belgesine sahip olabilmeleri için Enerji Kimlik Belgelerini elde etmeleri gerekmektedir. Mevcut binalarda da yani 2011 yılından önce yapılmış olan binalar; kira ve satış işlemlerini yapabilmeleri için enerji kimlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Yani enerji kimlik belgesine sahip olmayan bir binanın ya da konutun satışı veyahut kira işlemleri gerçekleşmeyecektir.

Yeni yapılmış olan binalar yani 2011 yılından sonra yapılmış binalarda ise Enerji Kimlik Belgesi iskân başvuru belgelerinden biridir. Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan bina iskân alamamaktadır. Bununla beraber yeni binalar için enerji kimlik belgesi performans düzeyi en az C olmalıdır. C sınıfının altında performans sınıfına sahip binalar da iskân alamamaktadır.

Hem ev almak olsun hem de kiralamak olsun enerji kimlik belgesi kesinlikle olmalıdır. Binanızın hem soğutma hem ısıtma performans derecelerini öğrenebilirsiniz. Enerji kimlik belgesine bakarak binanıza gereken bütün bakımları yaptırabilirsiniz. Birçok değişikliğe gidebilir veya mekanik sistemi komple değiştirerek büyük bir enerji tasarrufu da sağlayabilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi almamızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlere faydaları nelerdir? Gelin hep beraber bir göz atalım;

 • İkamet ettiğimiz konutun yılda harcadığı enerji miktarını öğrenebiliriz.
 • Konutumuzun aydınlatmaya, ısıtmaya, soğutmaya, gerek duyduğu enerji miktarını öğrenebiliriz.
 • Konutumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescilli bir bina olarak sisteme geçer.
 • Kiralama, alım-satım işlemlerinde tapuda bir sıkıntı yaşamadan işlemleri yürütebiliriz.

Enerji Kimlik Belgesi, sunduğu avantajlara ek olarak bütün binaların elinde bulundurması gerektiği yasal zorunluluk taşıyan bir belgedir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununca, belirtilmiş bazı durumlara istinaden bütün yapılar için zorunlu hale getirilmiştir.

Genel olarak kısa bir özet geçersek, Enerji Kimlik Belgesinin ilk olarak asıl amacı; enerjinin optimum düzeyde minimum bir şekilde kullanılmasını sağlamak, gereğinden fazla tüketimi engellemek, binanın sınıfını analiz ederek çevreye verilen zararı en az düzeye indirmektir. Enerji konusunda ülkeleri ve geleceğimizi ilerilere taşıyacak önemli adımlardan biridir.